Ljiljana Bogdanović: Opasnost

„U Srbiji se ponovo unutar intelektualne elite stvara osećaj da se Srbiji mora omogućiti kompenzacija za Kosovo kroz RS. To je jako opasno…“, reči su Iva Viskovića. Šta one znače?