Pismo sa Kosova ili odjeci Ukrajine

Taman i da pet para ne daju za dešavanja u Ukrajini ili za Srbe i Srbiju, nije normalno da kod Albanaca postoji tolika želja za odlaskom – to je skoro pa masovno iseljavanje. Iza toga se nešto krije

Pismo sa Kosova ili korona racija

Različite inspekcije i policija počeli su da terorišu narod već 21. avgusta, kažnjavajući vlasnike prodavnica, ugostiteljskih radnji i ljude na ulici pod izgovorom nepoštovanja protivepidemijskih mera