Ko muti „Turski tok”?

Srbija je novim rešenjem AERS-a još jedanput demonstrirala kako olako prihvata evropska pravila, da ih potom ne bi primenjivala