Branko Pavlović: Dug – naš i ničiji

Naš dug je veoma ozbiljan. Dve trećine je u stranoj valuti. Sve kamate, uključujući i dugove u dinarima, realne su. I Srbija nema nikakvu političku moć da izbegne plaćanje duga