Rusija na Solženjicinovom putu

Shvatio je težinu pozicije „zrna između dva mlinska kamena“ u kojoj se našla Rusija. Ta dva kamena su komunizam i zapadni liberalizam