Jermenska lekcija za Srbe

Za srpski narod je višestruko poučno ono što se dešava(lo) u politici Jermenije i u bivšoj samoproglašenoj Nagorno-Karabaškoj Republici, ne samo poslednjih dana, nego i godina

Filip Rodić: Vojska i menadžeri

Otpor koji je „civilni sektor“ pružao kupovini novog naoružanja za Vojsku Srbije (te „migovi“ su „krntije“, te zameramo se Zapadu) sada se preneo i na ideju o vojnom roku