Južni tok voskrese, Vojvodino

Vojvođansko autonomaštvo, koje je prema separatizmu krenulo na talasu užasavanja Zapada od Južnog toka, izgubilo se na stranputicama pretvaranja Vojvodine u „evropsku regiju“