S. Korica: Odvrnimo domaće ventile

Kapital, posebno strani je poput plašljive životinje, čim oseti opasnost ili miris profita na drugoj strani on lako diže sidra – šta ćemo onda