F. Rodić: Karikaturalna hrabrost

Kakve to karakterne i moralne osobine treba da poseduje čovek koji se dokazuje i zadovoljstvo ostvaruje dodatno ponižavajući žrtvu i time se svrstavajući uz dželata?