D. Proroković: Još sedam godina za Tokajeva

Reforme koje sprovodi i originalnost rešenja koja predsednik Tokajev nudi ukazuju da se ne vodi krilaticom „Država, to sam ja”. Otuda insistiranje na demokratizaciji, demonopolizaciji i liberalizaciji