Nevidljivi šampioni kineskog rasta

U Kini postoji zapanjujući broj uspešnih malih i srednjih preduzeća koja se nazivaju „nevidljivim šampionima“ jer šira javnost za njih nije čula, ali već osvajaju zapadna tržišta. Dobar primer je kompanija „Šejn”

Zoran Spasić: Šangajski pejzaž

Ove godine Kina će biti jedina zemlja u svetu koja će postići pozitivan ekonomski rast i postati glavna sila koja promoviše brzi oporavak ekonomije