Mesto Beograda na novom Putu svile

Saradnja sa zemljom koja ima višak slobodnih sredstava i kompanije koje posluju na visokom tehnološkom nivou, te su posledično sposobne da produkuju globalno konkurentan izvoz, bez sumnje je dobitna kombinacija