S. Glazjev: O vrlinama kineskog ekonomskog modela

Kineski model je vrlo efektivan i da bi bio realizovan nije neophodna rukovodeća i usmeravajuća uloga komunističke partije. Taj model može da bude realizovan i u klasičnom demokratskom političkom sistemu