B. Korkodelović: Dugi marš od crvenog broda

NR Kina na stogodišnji jubilej partije ostvaruje jedan od dva vekovna cilja KPK, dostizanje konfucijanskog ideala, „sijaokang”, „umereno dobro stojećeg društva”. Drugi je planiran za 2049.