Ž. Rakić: Borise, smiri se malo

„Moja poruka novom britanskom premijeru je veoma jasna: Borise, izborna kampanja je prošla, smiri se malo”, izjavio je Mihael Rot