SANU o Kosovu: To je tvorevina okupatora

Čavoški je rekao da savremeno međunarodno pravo ne poznaje pravo na secesiju i dodao da se teritorijalni identitet država eksplicitno štiti normama međunarodnog prava