Pravi kraj rata

Srbi su odigrali odlučujuću ulogu u pobedi nad Nemačkom, Austrougarskom, Bugarskom i Turskom i trijumfalno završili Svetski rat na današnji dan 1918, kada je potpisana bezuslovna kapitulacija Bugarske

B. Zečević: Jedan teški nesporazum

Proglašenjem „Kraljevstva SHS“, dakle Jugoslavije, Srbija se samosahranila. Na vrhuncu moći. Ni pred kakvom opasnošću, niti voljom spoljnih sila, dakle „ničim izazvana“ nego onako… sama od sebe…