Investicije nisu same sebi cilj

Hitno su nam potrebne promene u vođenju ekonomske politike. Javnost mora da zahteva da, pre donošenja bilo kakve investicione odluke, mora da se predstavi kompletna analiza povrata uloženih investicija