Rusija je potrebna Americi

Budući da Amerika konačno uviđa razmere kineskog izazova, od ključnog je značaja da Rusiji pristupimo sa realnim očekivanjima i ciljevima koji bi bili u obostranom interesu