Dugo putovanje od Junika do Novog Sada

Američka diplomatija deluje na dva plana – javnom i tajnom. Funkcija onog javnog je najčešće samo da se pošalje poruka o tome ko ili šta se podržava, iza koga ili čega stoje SAD, ko su im saveznici ili štićenici