Filip Rodić: Dragi Dostojevski

Zapadna antiruska histerija dostigla je do sada neviđeni nivo koji nameće pitanje – hoće li ikada stvari moći da se „unormale“ i ponovo uspostavi „multietnički suživot“ ili će sve veze ostati pokidane?

Nikola Milošević i cenzura

U naše vreme je potrošeno mnogo reči da se – pod sintagmom cancel culture – opiše jedna davnašnja pojava: cenzura. Nikola Milošević je o njoj ostavio dovoljno svedočanstava