Lazanski: Atomski udar na Trampa

Dvojica američkih kongresmena pokušavaju da uvere javnost da je Donald Tramp predsednik kojem se ne sme poveriti izvršna komanda za nuklearni rat

Lazanski: Putinov crni kofer

„Lopte” su crni koferčići sa specijalnim radio-uređajima i šiframa za nuklearni napad i stalno su u blizini predsednika, ministra odbrane i načelnika Generalštaba

Lazanski: Melanija protiv Mire

„Go­spo­đa Tramp ne tr­pi bal­kan­ski pri­mi­ti­vi­zam, pa će glav­na lo­bist­ki­nja Hr­vat­ske u Va­šing­to­nu morati da tra­ži dru­gi po­sao“