„Pustićemo ti malo krvi, sokole“

Ako ne želimo da nam se „moralno-politička podobnost“ iz doba komunizma ponovo vrati, svi moramo da se založimo da se naučni rad profesora Miloša Kovića ocenjuje kao i naučni rad bilo koga drugog