Franc Kafka: Sto godina samoće

Zakon je još jedna od ključnih, temeljnih, nosećih reči Kafkinog dela. Zakon je kod Kafke dignut na razinu apsoluta. Kafkin svet nije onaj u kojem zločin traži kaznu; ne, kod Kafke kazna traži zločin