Ž. Rakočević: Svitanje Lovćena

Danas se na ulicama u Crnoj Gori vidi da je kapela na Lovćenu obnovljena u ljudima, da je odbranjen Njegošev zavet i da je sasvim izvesna njena fizička obnova

M. Ković: Crna Gora se vraća sebi

Jedan mladi prijatelj danas mi reče da su litije u Crnoj Gori tu da bi pomogle nama, ovde u Beogradu. Da bi nas ohrabrile da ne damo Kosovo i Metohiju