N. Babić: Homo sorosensus

Situacija sa Soroševim člankom savršeno pokazuje mehanizam političkog i “ideološkog” učešća američkog milijardera u globalnim poslovima

Koliko novca, toliko i države na Kosovu

Albanci daju lobističkim agencijama milione evra da bi zaokružili „državu”, dok se Srbija oslanja na međunarodni ugled Vučića i šatl-diplomatiju Dačića