Vladimir Đukanović: O pretnjama

Pominjanje dece, majke, supruge, kao i pretnje da ćete me vešati, silovati suprugu, pobiti mi decu i slično – preko toga neću da pređem