Naša Boka

Od svega čime raspolaže naš narod jedino su manastiri istrajno svedočili postojanje Savine dece, koliko sećanje može da dosegne