Bio je živi paradoks

Tolkin je bio živi paradoks. Živeo je naizgled vrlo mirno, porodično, u oksfordskom predgrađu, u kući sa lepom baštom, nije putovao, a imao je maštu koja je prštala kao vatromet