Povratak crvene Kine

Učvršćujući tradicionalni marksistički ontološki i epistemološki okvir za razumevanje sveta i reagovanje na zbivanja u njemu, Si je pozvao partiju da „razvije novi oblik ljudske civilizacije”

Žižek: Katastrofa uliva nadu

“Globalno sam pesimista, ali mi upravo ova katastrofalna situacija uliva nadu jer tada moraš da budeš kreativan, da improvizuješ“