Ž. Rakočević: Svet pretvoren u pepeo

Nikada u svojoj istoriji u tako kratkom vremenu na tako velikoj teritoriji, srpska crkva i država nisu doživele tako razoran udarac kao tog zlokobnog 17. marta 2004.