Srbija i MMF u 2021. godini

Srbija je jedna od retkih zemalja koja se po drugi put obratila MMF-u sa željom da zaključi PCI aranžman. Pošto je dogovoren na 30 meseci, imaće pet revizija – kontrola postignutih rezultata

Komercijalna ide Amerima?

Država potpisuje ugovor sa „Lazardom“, novim privatizacionim savetnikom za najveću domaću banku