Ukrajinska kriza i svetski poredak

Zapad zbog ideološke zaslepljenosti ne želi ni za pedalj da popusti Rusiji i Kini kad je u pitanju revizija svetskog poretka nastalog na kraju Hladnog rata. To je u samom korenu ukrajinske krize