Beograd i Priština kao EU i Hongkong?

EU je zaključila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom, a član 2 tog sporazuma kaže da taj sporazum ni na koji način ne znači priznanje Kosova kao suverene države