Iluzija izbora

Ko nam daje garanciju da nas neće dalje cepati i drobiti ako bismo im dali Kosovo i Metohiju?