Srbiji je potreban treći put

U najbližem komšiluku, gde se nalaze dva novoučlanjena NATO suseda, sprovođena je doktrina „dva zavađena pola”. Međutim, dugoročno rešenje za Srbiju je da usvojimo nešto što bismo mogli nazvati doktrinom „trećeg puta”