Bela kuga u doba korone

Kako se ruska država bori protiv problema bele kuge? Koji faktori objašnjavaju smanjenje broja stanovnika širom Evrope, i da li je negativne trendove moguće preokrenuti bez migrantskih priliva?

V. Vuletić: Zablude u Srbiji

Migracije su oduvek vodile iz manje razvijenih u razvijenije krajeve. Ljude koje odlaze ne treba ni heroizovati ni osuđivati