Da li je izlazak Mađarske iz EU realna opcija?

U mađarskoj verziji članka u listu „Mađarska nacija“ navodi se da „napokon mora da se razmotri mogući izlazak iz saveza država koji krvari iz hiljadu rana, pokazuje imperijalne simptome i ponaša se potcenjivački“