Tajna puške kralja Milana

Puška je poklonjena maloletnom knezu Milanu Obrenoviću, najverovatnije 1869. godine, u vreme kada je u njegovo ime vladalo trojno namesništvo