Nikola Živković: Nekoliko reči o Miki

Imam tri kćerke, dakle, mogu veoma dobro da razumem te, tada devojčice i mlade devojke koje sada govore o svojim patnjama. Ono što ne mogu da razumem jeste ponašanje roditelja