M. Pavlović: Jedan je Crnjanski, seoba je mnogo

Vapaj za boljom komunikacijom s maticom jedan naš čovek iz belog sveta ovako je iskazao: „Ako vas sedam miliona ima u vladi 16 ministara, zar nas četiri miliona raseljenih ne može da ima jednog?”