Ljotić perom Rastka Lompara (1)

Da li je Rastko Lompar, nakon temeljnog čitanja svega što je napisao Dimitrije Ljotić ili što je napisano o njemu, uspeo da ostane do kraja neutralan u svojoj knjizi? Čitalac će morati takav zaključak da donese samostalno

Tri samoće

Samoća na trgu, među svetom, kao i boemska samoća za stolom, među stvarima, pokazuju da je čovekova napuštenost u svetu nepromenljiva, jer je odblesak prethodne napuštenosti, koja je Hristova

Milo Lompar: Božija ideja u čoveku

Putnici trolejbusa su se u ustajanju vremešnom čoveku u kaluđerskoj odori primakli dobroti i veličini svedočanstva vere: Bogu služimo, a ne sebi

S čim to imamo posla

Lomparova knjiga zbilja nas upozorava: prijatelji, ne smemo se dati, oni zaista to što rade doživljavaju kao „ko će koga”, kao „borbu na život i smrt”. Sada jasno znamo s čim imamo posla