Šta nam je donela 2020. godina?

O tome šta nam je donela 2020. govore: Slobodan Reljić, Milomir Stepić, Feđa Dimović, Miloš Ković, Branko Pavlović, Časlav Koprivica i Aleksandar Raković

M. Stepić: Geopolitika titoizma

Zahvaljujući sistematski nametanoj kulturi ćutanja i zaborava, Srbima je malo poznat pravi, tragičan bilans titoizma čije će posledice srpske zemlje i narod još dugo osećati

M. Stepić: Suton američke hegemonije

Posthladnoratovska, globalna, unipolarna hegemonija SAD trajala je istorijski kratko, ali se pokazala u svoj svojoj izopačenosti. Posebno su je na svojoj koži osetili Srbi