Lament nad Londongradom

Prošlo je pola veka od objavljivanja „Romana o Londonu“, jednog od najznačajnijih dela srpske književnosti. O Crnjanskom u Londonu piše članica Kraljevskog književnog društva

„Omama“ kao orijentir

Vladušićeva „Omama“ nam neće, kao što nijedan roman ne može, dati odgovore, ali može nam pomoći da konačno počnemo da postavljamo prava pitanja i da se orijentišemo u svemu onome što nas realno čeka

M. Pavlović: Jedan je Crnjanski, seoba je mnogo

Vapaj za boljom komunikacijom s maticom jedan naš čovek iz belog sveta ovako je iskazao: „Ako vas sedam miliona ima u vladi 16 ministara, zar nas četiri miliona raseljenih ne može da ima jednog?”

V. Prvulović: Zla kob srpskih seoba

Kao istorijska konstanta nameće se posledica – odakle se Srbi isele, tamo nestaju i srpski tragovi, ubijanjem, unijaćenjem, asimilacijom ili preimenovanjem