M. Pavlović: Jedan je Crnjanski, seoba je mnogo

Vapaj za boljom komunikacijom s maticom jedan naš čovek iz belog sveta ovako je iskazao: „Ako vas sedam miliona ima u vladi 16 ministara, zar nas četiri miliona raseljenih ne može da ima jednog?”

V. Prvulović: Zla kob srpskih seoba

Kao istorijska konstanta nameće se posledica – odakle se Srbi isele, tamo nestaju i srpski tragovi, ubijanjem, unijaćenjem, asimilacijom ili preimenovanjem

Osam bogatih vekova Srpskog Itebeja

Miloš Crnjanski, koji je i sam po dedi Itebejac, ostavio je brojne zapise o svom boravku u selu u kojem njegovi rođaci i danas imaju porodičnu kuću