Rostislav Išćenko: Minhenski Davos

Putinov minhenski govor iz 2007. dokaz je ulaska Rusije u novi (hibridni, informativni) Otadžbinski rat. Ali njegov govor u Davosu 2021. predstavlja sumiranje rezultata tog rata