M. Uzelac: Vreme velike umetnosti pripada prošlosti

Opasnost koja se nadvija nad nas ogleda se u gubljenju svesti o svemu što nam je prethodilo, u gubitku celokupnog sistema vrednosti na kojem je doskora počivao smisao čovekovog života i njegovo delovanje