B. Zečević: Jedan teški nesporazum

Proglašenjem „Kraljevstva SHS“, dakle Jugoslavije, Srbija se samosahranila. Na vrhuncu moći. Ni pred kakvom opasnošću, niti voljom spoljnih sila, dakle „ničim izazvana“ nego onako… sama od sebe…

Kako su pronađeni Farčićevi rukopisi?

Antonije Farčić je uložio toliko energije u istraživanje i pisanje istorije pomorskih Srba da pronalazak njegovih rukopisa, pola veka kasnije, teško da je slučajan; pre će biti izraz onoga što je Jung nazivao svesnim dubljim redom