Aleksis Trud: Razumem zašto se Srbi ljute

Podela između komunista i rojalista bila je toliko jaka da je blokirala mnoge inicijative pomoći Srbiji tokom 90-ih. Kada sam 1993. godine u Francuskoj pokrenuo besplatan časopis, suočio sam se sa protivljenjem