Bio je živi paradoks

Tolkin je bio živi paradoks. Živeo je naizgled vrlo mirno, porodično, u oksfordskom predgrađu, u kući sa lepom baštom, nije putovao, a imao je maštu koja je prštala kao vatromet

V. Kolarić: Tradicija je živa stvar

Tradicija je živa stvar, ne možemo stvarati nezavisno od jezika i predstava koje su nas formirale. Možemo se boriti s njima, ali ne možemo da se pravimo da ne postoje