Aleksandar Đokić: Tri slike iz Rusije

Teško je shvatiti kako pripadnik ruske nacije može smatrati sebe nedostojnim evropske kulture, kada Rusija predstavlja jedan od najbitnijih evropskih centara kulture